Drie jaar geleden, bijna op de dag af, nam MarketScreener het aandeel Saint-Gobain op in zijn Europese portefeuille — waar het al lang geen deel meer van uitmaakt — met als reden dat de groep goed leek te kunnen omgaan met een hyperinflationaire context, vooral dankzij een herstructureringsprogramma en een opwaardering in de bouwchemie die al vruchten begon af te werpen.

Toch wezen wij kritisch op het gebrek aan groei van de groep in de voorgaande cyclus. Het bedrijf kwam uit een echt slap decennium, wat onder andere de toorn van het gevreesde activistische fonds Elliott had opgewekt.

Drie jaar later leidt de analyse van de net afgesloten fiscale resultaten tot een drievoudige vaststelling: ten eerste is Saint-Gobain inderdaad in staat geweest om de inflatie door te berekenen, maar zonder er echt van te profiteren; ten tweede blijft de organische groei, exclusief acquisities, stagneren; ten derde gaat de optimalisatie van de activiteitenportefeuille door en levert vrij goede resultaten op.

Als bewijs hiervan: een prijsstijging van 4,6 % die in 2023 niet volledig een volumedaling van 5,5 % compenseert; een geconsolideerde omzet die met 6,4 % afneemt, met een opvallende daling in Noord-Europa maar ook een goede houding van de Amerikaanse markten; en marges en een operationele winst die goed standhouden in deze veeleisende conjunctuur.

Dus weinig veranderingen, en een markt die ongeduldig lijkt aangezien de dynamiek van de compressie van het waarderingsveelvoud van Saint-Gobain niet echt omkeert — ondanks een lichte opleving de laatste tijd.

Toch moet worden opgemerkt dat het proces van opwaardering noodzakelijkerwijs jaren duurt, en dat de groep daarnaast een traject van verbetering van de rendabiliteit bevestigt, terwijl de financiële hefboom blijft afnemen.

Men kan dus het werk van het managementteam dat sinds enkele jaren aan het roer staat prijzen, zonder de moeilijke onderliggende factoren van de activiteit uit het oog te verliezen — waar de Zwitserse groep Sika tot nu toe aan heeft weten te ontsnappen dankzij een opmerkelijk goed uitgevoerd beleid van externe groei.

Zie in dit verband Sika AG: overnamemachine.