Salcef is actief in verschillende domeinen:

  • Civiele techniek voor spoor- en lichtwerkzaamheden vormen de belangrijkste activiteit van de groep (62,9 % van de omzet). Dit betreft voornamelijk het onderhoud, de vernieuwing en het onderhoud van spoorlijnen. De groep is ook betrokken bij grootschalige projecten zoals de bouw van nieuwe lijnen en de modernisering van spoorwegknooppunten (9,3 %).
  • De bouw en vernieuwing van elektrificatie-, transmissie- en signaleringssystemen (15,5 %).
  • Het ontwerpen van spoorwegmaterialen zoals monoblok-dwarsliggers die dienen als steun voor de rails, geprefabriceerde tunnelsegmenten, platen (alles bij elkaar 7,4 %) en machines voor de productie van spoorweginfrastructuur (2,2 %).
  • Het slijpen van rails en diagnostiek om hun levensduur te maximaliseren door onregelmatigheden en/of defecten te identificeren die oppervlakkige scheuren in de sporen kunnen veroorzaken.

De activiteiten van Salcef (bron: bedrijfspresentatie)

Salcef opereert op een complexe markt, maar wordt gestimuleerd door positieve trends. Zo zijn de investeringen enorm (vooral voor grote werken die gigantische machines vereisen) maar worden relatief goed afgeschreven op lange termijn. Het is ook complex omdat publieke en private belangen regelmatig kruisen. Italië en Europa hebben bijvoorbeeld een investeringsplan van 28 miljard euro voor de sector goedgekeurd. Hoewel het spoorwegverkeer hier zeker zijn voordeel uit haalt, moet men in gedachten houden dat de staat de markt in de gaten houdt en dus kan ingrijpen in de belangen van bedrijven. Voeg daarbij dat de benodigde arbeidskrachten hooggekwalificeerd moeten zijn. Dit verklaart grotendeels waarom Salcef zich voornamelijk op zijn thuismarkt, Italië, concentreert. Het land vertegenwoordigt bijna 80 % van de inkomsten. De rest van Europa en Noord-Amerika zijn elk goed voor 8,5 %. De omzet gegenereerd in het Midden-Oosten en Noord-Afrika is marginaal, respectievelijk 2,6 % en 1 %.

De drie belangrijkste markten van de groep: Italië (uiteraard) maar ook Duitsland en de Verenigde Staten (bron: Salcef)

De groep is zeer actief in onderhouds- en reparatiewerkzaamheden, anticyclische sectoren die terugkerende inkomsten bieden. De stabiliteit wordt versterkt door de robuustheid van het orderboek, dat meer dan 2 miljard euro bedraagt, het equivalent van meer dan 3,5 jaar huidige productie. Bovendien worden de vooruitzichten versterkt door de recente overname van Colmar Technik, wat het aanbod van Salcef op het gebied van spoorwegmachines uitbreidt. Daarnaast overweegt de groep zijn aanwezigheid in Egypte en Roemenië, landen waar het al gevestigd is maar die slechts een klein deel van de inkomsten vertegenwoordigen, te vergroten.

Orderportefeuille per divisie (bron: Salcef)

De toekomst lijkt rooskleurig voor een groep die een razendsnelle en gestage groei laat zien. Tussen 2019 en 2022 zijn de inkomsten met 81,5 % gestegen, en het huidige boekjaar zou deze dynamiek moeten voortzetten met een geschatte groei van tussen de 30 % en 35 %. Salcef was al winstgevend voor zijn beursgang. Maar de marges volgen niet hetzelfde traject als de inkomsten. De operationele marge is sinds 2019 gedaald van 18,1 % naar 13,8 %. Daarom zijn de winsten slechts stabiel en is de winst per aandeel (WPA) onderhevig aan enige instabiliteit vanwege de aanzienlijke toename van het aantal aandelen sinds de beursgang. De waardecreatie is over het algemeen beperkt, een realiteit die al wordt weerspiegeld in de waardering van het aandeel. Momenteel wordt het aandeel slechts verhandeld tegen 9,3 keer de ebitda voor dit jaar, en zelfs minder voor volgend jaar.

Met een rijke industriële geschiedenis (70 jaar) heeft Salcef zich gevestigd op de markt voor spoorweginfrastructuur in Italië. De concurrentie is beperkt vanwege het sterk kapitaalintensieve karakter van de industrie en het feit dat geen enkele speler een even gediversifieerd profiel heeft. De zichtbaarheid is zeer goed. Echter, al deze goede troeven worden enigszins overschaduwd door halfslachtige financiële resultaten. Want hoewel de groei indrukwekkend is, onthullen alle winstgevendheidsindicatoren bepaalde zwakke punten en een onregelmatigheid die in de komende boekjaren moet worden gecorrigeerd. Maar laten we relativeren. Het traject sinds de beursgang blijft uitstekend. Salcef heeft een mooie toekomst voor zich als het erin slaagt zijn winstgevendheid te stabiliseren en zijn belangrijkste financiële indicatoren te behouden.