Sanofi heeft aangekondigd dat de tweede Dupixent® (dupilumab) onderzoekstest in Fase 3 naar chronisch obstructieve longziekte (COPD) (NOTUS) heeft aangetoond dat Dupixent het aantal exacerbaties aanzienlijk heeft verminderd (34%), waarmee de positieve gepubliceerde resultaten van de baanbrekende Fase 3-studie BOREAS worden bevestigd. Het NOTUS-onderzoek bevestigde ook dat behandeling met Dupixent leidde tot snelle en significante verbeteringen in de longfunctie na 12 weken en dat deze aanhielden na 52 weken. De NOTUS studie evalueerde het experimentele gebruik van Dupixent in vergelijking met placebo bij volwassenen die momenteel maximale standaard inhalatietherapie (drievoudige therapie) krijgen met ongecontroleerde COPD en aanwijzingen voor type 2 ontsteking (d.w.z. eosinofielen in het bloed =300 cellen per µL).

Deze resultaten waren afkomstig van een tussentijdse analyse en zullen, gezien de overweldigende positieve werkzaamheid van het primaire eindpunt, beschouwd worden als de primaire analyse van het onderzoek. Sanofi en Regeneron zijn van plan om de gegevens van deze replicatiestudie, samen met de positieve resultaten van de Fase 3 BOREAS studie, tegen het einde van het jaar in te dienen bij de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA). Aan de NOTUS studie namen 935 volwassenen deel die huidige of voormalige rokers waren in de leeftijd van 40 tot 85 jaar en die gerandomiseerd werden om Dupixent (n=470) of placebo (n=465) te ontvangen, dat werd toegevoegd aan maximale standaard inhalatietherapie.

Patiënten die Dupixent kregen in vergelijking met placebo kregen: 34% minder matige of ernstige acute COPD-exacerbaties gedurende 52 weken (p=0,0002), het primaire eindpunt. Verbetering van de longfunctie ten opzichte van de uitgangswaarde met 139 mL in 12 weken vergeleken met 57 mL voor placebo (p=0,0001), waarbij het voordeel ten opzichte van placebo aanhield in week 52 (115 mL voor Dupixent versus 54 mL voor placebo, p=0,0182), beide belangrijke secundaire eindpunten. De veiligheidsresultaten waren over het algemeen consistent met het bekende veiligheidsprofiel van Dupixent bij de goedgekeurde indicaties.

Het totale percentage ongewenste voorvallen (AE) was 67% voor Dupixent en 66% voor placebo. AE's die vaker werden waargenomen met Dupixent (=5% en =1% onbalans) in vergelijking met placebo waren onder andere COVID-19 (9,4% Dupixent, 8,2% placebo), nasofaryngitis (6,2% Dupixent, 5,2% placebo) en hoofdpijn (7,5% Dupixent, 6,5% placebo). Bijwerkingen die vaker werden waargenomen met placebo in vergelijking met Dupixent waren onder andere COPD (7,8% placebo, 4,9% Dupixent).

AEs die tot overlijden leidden waren 2,6% voor Dupixent en 1,5% voor placebo. Gedetailleerde resultaten van de NOTUS studie zijn gepland voor presentatie op een toekomstig wetenschappelijk forum. De werkzaamheidsresultaten in NOTUS waren consistent met de eerder aangekondigde resultaten in BOREAS.

De resultaten van BOREAS toonden aan: 30% reductie in matige of ernstige acute COPD-exacerbaties gedurende 52 weken (p=0,0005), het primaire eindpunt. Verbetering van de longfunctie ten opzichte van de uitgangswaarde met 160 ml na 12 weken, vergeleken met 77 ml voor placebo (p < 0,0001), waarbij het voordeel ten opzichte van placebo aanhield tot en met week 52 (p=0,0003). De veiligheidsresultaten in NOTUS waren ook consistent met de eerder aangekondigde resultaten in BOREAS.

Het totale aantal AEs in BOREAS was 77% voor Dupixent en 76% voor placebo. AEs die vaker werden waargenomen met Dupixent in vergelijking met placebo waren onder andere hoofdpijn (8,1% Dupixent, 6,8% placebo), diarree (5,3% Dupixent, 3,6% placebo) en rugpijn (5,1% Dupixent, 3,4% placebo). AEs die vaker werden waargenomen met placebo in vergelijking met Dupixent waren onder andere infectie van de bovenste luchtwegen (9,8% placebo, 7,9% Dupixent), hypertensie (6,0% placebo, 3,6% Dupixent) en COVID-19 (5,7% placebo, 4,1% Dupixent).

AEs die leidden tot sterfgevallen waren 1,5% voor Dupixent en 1,7% voor placebo. Het Europees Geneesmiddelenbureau is bezig met de beoordeling van de aanvraag van Sanofi en Regeneron voor Dupixent voor de behandeling van ongecontroleerde COPD met type 2-ontsteking; deze aanvraag is gebaseerd op de resultaten van de BOREAS-studie. Er zijn besprekingen gaande met andere regelgevende instanties over de hele wereld.

De veiligheid en werkzaamheid van Dupixent bij COPD worden momenteel klinisch onderzocht en zijn door geen enkele regelgevende instantie beoordeeld.