Sanofi kondigt aan dat het National Institute of Excellence in Health and Social Services (INESSS) van Quebec BEYFORTUS® aanbeveelt voor de preventie van RSV lower respiratory tract disease (LRTD) bij alle pasgeborenen en zuigelingen van 8 maanden en jonger. Bovendien is het INESSS Standing Committee on Deliberation ? Vergoeding en Toegang het er unaniem over eens dat BEYFORTUS® in vergelijking met placebo aanzienlijke klinische voordelen biedt bij het verminderen van infecties van de lagere luchtwegen waarvoor medische hulp nodig is, evenals ziekenhuisopname als gevolg van RSV-infectie, bij de gezonde, voldragen of premature pediatrische populatie tijdens het eerste RSV-seizoen. De commissie erkent ook de therapeutische waarde van BEYFORTUS® in de populatie voor wie het risico op het ontwikkelen van een ernstige infectie aanhoudt gedurende een tweede RSV-seizoen.

Health Canada heeft in april 2023 een Notice of Compliance afgegeven voor BEYFORTUS®. Daarnaast werd het in juli 2023 goedgekeurd door de FDA in de Verenigde Staten, in oktober 2022 in de Europese Unie en in november 2022 in Groot-Brittannië. Regelgevende aanvragen worden momenteel ook in verschillende andere landen bekeken.

Sanofi werkt samen met de provinciale autoriteiten van Quebec om BEYFORTUS® beschikbaar te maken voor een breed cohort van zuigelingen voor het RSV-seizoen 2024-25.