Aramco heeft voor het tweede kwartaal een dividend van 70,33 miljard SAR of 18,8 miljard dollar of 0,3198 SAR aangekondigd, dat in het derde kwartaal van 2022 zal worden uitbetaald.
De datum waarop het dividend in aanmerking komt is 23/01/1444H, wat overeenkomt met 21 augustus 2022. Voor de dividenduitkering komen in aanmerking de aandeelhouders van de Vennootschap die op de uitkeringsdatum aandelen bezitten en die aan het einde van de tweede handelsdag volgend op de uitkeringsdatum ingeschreven zijn in het aandelenregister van de Vennootschap bij het Securities Depository Center. De dividenduitkeringsdatum is 11/02/1444H, wat overeenkomt met 07 september 2022.