De Raad van Bestuur van SBH Holdings heeft aangekondigd dat de Raad een slotdividend heeft voorgesteld van 0,25 sen per gewoon aandeel over het boekjaar dat eindigt op 31 december 2023. De vaststelling van het slotdividend is afhankelijk van de goedkeuring van de aandeelhouders van het bedrijf op de komende algemene vergadering van het bedrijf.