Bedenk dat zowel de omzet van het bedrijf als de aandeelkoers in de zomer van 2023 precies op hetzelfde niveau staan als waar ze in 2008 stonden, middenin de grote financiële crisis.

In die periode hebben de marges het zwaar te verduren gehad en is de balans aanzienlijk verslechterd. De nettoschuld, die destijds verwaarloosbaar was, is met een factor zes toegenomen en vertegenwoordigt nu drie tot vier jaar aan winst.

Toch is het bedrijf elk boekjaar winstgevend gebleven, althans als we naar de vrije kasstroom kijken in plaats van naar de nettowinst, die af en toe wordt beïnvloed door niet-kaskosten, vooral afschrijvingen.

Hoewel onvoorspelbaar bereikt de gemiddelde contante winst op jaarbasis toch 3 miljard USD: tegen een koers van 56 dollar per aandeel vertegenwoordigt de ondernemingswaarde van 90 miljard USD dus een veelvoud van 30 keer deze gemiddelde winst, gespreid over vijftien jaar, ceteris paribus.

Schlumberger gaf de afgelopen vijftien jaar ook 40 miljard USD terug aan zijn aandeelhouders. Op jaarbasis is dat 2,5 miljard USD per jaar. Als we deze benadering van waardering baseren op deze noemer, is het veelvoud nog hoger.

Wij prijzen de veerkracht van het bedrijf, dat kennelijk in staat is om cycli te doorstaan zonder al te veel schade - ondanks een keiharde sector, waarin wij sinds 2014 getuige zijn geweest van ware slachtpartijen.

Maar als de ervaring ons één ding heeft geleerd, dan is het wel dat de groeiverwachtingen die regelmatig bij Schlumberger worden gesteld, tot nu toe tevergeefs zijn geweest. Het is dan ook moeilijk om de huidige waardering te rechtvaardigen, met een rendement op vrije kasstroom dat lager is dan dat van een tienjarige staatsobligatie.