Schroder Real Estate Investment Trust Limited maakt bekend dat de bestuurders van de Vennootschap hebben besloten tot uitkering van een vierde interim-dividend van 0,836 pence per aandeel op de gewone aandelen van de Vennootschap voor het boekjaar eindigend op 31 maart 2023. Ex-dividenddatum: 15 juni 2023; Registratiedatum: 16 juni 2023; en Betaaldatum: 30 juni 2023.