Copernic Catalysts, Inc. kondigt een exclusieve vierjarige onderzoekssamenwerking aan met Schrodinger, Inc. om de ontdekking en ontwikkeling van duurzame katalysatoren voor toepassingen in e-brandstoffen en bulkchemicaliën te helpen versnellen. De samenwerking stelt Copernic in staat om het technologieplatform van Schrodinger te benutten, in combinatie met de expertise van Copernic op het gebied van katalysatorontwerp en opschaling, om de ontdekking van nieuwe materialen te verbeteren. Betere katalysatoren zouden leiden tot snellere, energie-efficiëntere chemische reacties, wat de decarbonisatie van de energie- en chemische industrie bevordert.

De uitgebreide samenwerking tussen Copernic en Schrodinger komt voort uit een eerdere overeenkomst, waarbij Copernic Schrodinger inschakelde voor ondersteuning bij het opstellen van modellen. Deze samenwerking comprimeerde wat normaal tientallen jaren onderzoek zou vergen tot een gestroomlijnde tweejarige inspanning om een verbeterde, drop-in vervangingskatalysator te ontwikkelen voor zero- en low-carbon ammoniaksynthese. De industriële productie van ammoniak heeft momenteel een aanzienlijke koolstofvoetafdruk en is verantwoordelijk voor bijna een half miljard ton koolstofemissies per jaar.

De ontwikkeling van nieuwe katalysatoren voor de productie van koolstofvrije en koolstofarme ammoniak zou helpen om de koolstofvoetafdruk van van ammoniak afgeleide producten zoals landbouwmest aanzienlijk te verminderen. Nieuwe katalysatoren kunnen ook helpen om de productie van groene ammoniak kosteneffectiever te maken, waardoor het op grote schaal gebruikt kan worden in de energiesector als koolstofvrije scheepsbrandstof, als vector voor groen waterstoftransport en voor koolstofarme elektriciteitsopwekking. Als onderdeel van de samenwerking zullen Copernic en Schrodinger samenwerken om de belangrijkste aspecten van de materiaalchemie te identificeren die cruciaal zijn voor verbeterde katalysatorprestaties.

Op basis van deze ideeën zal Schrodinger zijn computationele platform inzetten om doeleigenschappen van nieuwe katalysatoren te voorspellen en veelbelovende kandidaten te identificeren. Copernic zal verantwoordelijk zijn voor het testen en synthetiseren van de geïdentificeerde katalysatoren, het opschalen ervan en het op de markt brengen ervan. De financiële voorwaarden van de overeenkomst werden niet bekendgemaakt.