De Zwitserse Nationale Bank heeft donderdag de rentetarieven verlaagd en handhaaft daarmee haar positie als koploper in de huidige wereldwijde versoepelingscyclus.

De SNB verlaagde haar beleidsrente met 25 basispunten naar 1,25%, zoals verwacht door tweederde van de analisten gepolst door Reuters, na een soortgelijke verlaging in maart.

Het besluit was zeer evenwichtig, gezien de recente opleving van de economische groei en een trendbreuk in de licht dalende inflatie in Zwitserland. (Verslaggeving door John Revill Bewerking door Dave Graham)