Op 25 maart 2024 kondigde Sempra aan dat het een aandeelhoudersvoorstel heeft ontvangen van Utility Workers Union of America met het verzoek aan de Raad van Bestuur of haar Veiligheids-, Duurzaamheids- en Technologiecomité om tegen de jaarvergadering van 2025 verslag uit te brengen aan de aandeelhouders, tegen redelijke kosten en met uitsluiting van eigendoms- en persoonlijke informatie, over de stappen die het bedrijf heeft ondernomen om de risico's van aanzienlijke milieurisico's of levensbedreigende veiligheidsincidenten met betrekking tot de activiteiten van het bedrijf en haar dochterondernemingen te verminderen. Daarnaast doet het Bedrijf geen aanbeveling voor het voorstel op haar jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders die gepland staat voor 9 mei 2024.