Seplat Energy Plc beveelt een kerndividend aan van 3,0 cent per aandeel voor het laatste kwartaal van 2023 (onder voorbehoud van gepaste WHT). Na een evaluatie van Seplat's operationele, liquiditeits- en financiële positie na de herfinanciering, heeft de Raad van Bestuur besloten om een extra speciaal dividend van 3,0 cent per aandeel (onderhevig aan gepaste WHT) uit te keren aan aandeelhouders van wie de namen voorkomen in het Ledenregister bij sluiting van de handel op 26 april 2024. Dit brengt het totale dividend dat voor 2023 is vastgesteld op 15,0 cent per aandeel.

De betaling van het speciale dividend weerspiegelt het aanhoudende vertrouwen van de Raad van Bestuur in de toekomst van het bedrijf en wordt ondersteund door een sterke balans.