SES S.A. heeft aangekondigd dat de Raad van Bestuur de heer Frank Esser heeft verkozen tot Voorzitter voor een periode van één jaar en zowel mevrouw Anne-Catherine Ries als de heer Peter van Bommel tot Vice-Voorzitter, eveneens voor een periode van één jaar.