Seven Hills Realty Trust heeft een reguliere uitkering in contanten op haar gewone aandelen aangekondigd van $0,35 per aandeel ($1,40 per aandeel per jaar). De aangekondigde uitkering zal worden betaald aan SEVN's gewone aandeelhouders die bij kantoorsluiting op 23 oktober 2023 in het aandelenregister staan ingeschreven, en zal op of omstreeks 16 november 2023 worden uitgekeerd.