Op 23 maart 2022 heeft de onderneming aangekondigd dat zij de looptijd van het plan verlengd heeft tot 29 september 2022.