Shandong Chiway Industry Development Co.,Ltd. heeft de winstresultaten bekendgemaakt voor het hele jaar dat eindigde op 31 december 2020. Voor het volledige jaar kondigde het bedrijf een omzet aan van CNY 59.889,37 tegen CNY 117.255,31 een jaar geleden. Het bedrijfsverlies bedroeg CNY 16.016,05, tegen een bedrijfsresultaat van CNY 4.353,33 een jaar geleden. Het nettoverlies bedroeg CNY 17.717,12 tegen een netto-inkomen van CNY 3.380,86 een jaar geleden. Het gewone verlies per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg CNY 0,1905 tegen een gewone winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten van CNY 0,0385 een jaar geleden.