Shanghai Yanshi Enterprise Development Co. Ltd. heeft winstverwachtingen gegeven voor het jaar 2017. Volgens voorlopige statistieken zal het bedrijf de verliezen omzetten in winsten in zijn nettowinst toebehorend aan aandeelhouders van het bedrijf in 2017 in vergelijking met dezelfde periode van het jaar ervoor, waarbij de nettowinst toebehorend aan aandeelhouders van het bedrijf tussen de RMB 14 miljoen en RMB 20 miljoen zal bedragen. De nettowinst toebehorend aan aandeelhouders van de onderneming na uitsluiting van buitengewone winst en verlies zal ongeveer 5 miljoen RMB bedragen.