Shanghai Jiao Yun Group Co, Ltd. heeft de winstresultaten bekendgemaakt voor het halfjaar dat eindigde op 30 juni 2021. Voor het halfjaar kondigde het bedrijf een omzet aan van CNY 3.938,780 miljoen, vergeleken met CNY 3.254,342 miljoen een jaar geleden. Het bedrijfsresultaat bedroeg CNY 23,679 miljoen, tegen een bedrijfsverlies van CNY 195,884 miljoen een jaar geleden. De nettowinst bedroeg CNY 14,332 miljoen, tegen een nettoverlies van CNY 157,767 miljoen een jaar geleden. De gewone winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg CNY 0,01, tegen een verlies per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten van CNY 0,15 een jaar geleden.