Shanghai Jiao Yun Group Co, Ltd. heeft de winstresultaten bekendgemaakt voor het halfjaar dat eindigde op 30 juni 2020. Voor het halfjaar kondigde het bedrijf een omzet aan van CNY 3.254,342 miljoen, vergeleken met CNY 4.172,032 miljoen een jaar geleden. Het bedrijfsverlies bedroeg CNY 195,884 miljoen, tegen een bedrijfsresultaat van CNY 90,375 miljoen een jaar geleden. Het nettoverlies bedroeg CNY 157,767 miljoen, tegen een netto-inkomen van CNY 49,929 miljoen een jaar geleden. Het gewone verlies per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg CNY 0,15, tegen een gewone winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten van CNY 0,05 een jaar geleden.