Shanghai Jiao Yun Group Co., Ltd. heeft de winstresultaten bekendgemaakt voor het volledige jaar dat eindigde op 31 december 2020. Voor het volledige jaar kondigde het bedrijf een omzet aan van CNY 7.770,320 miljoen, tegenover CNY 8.696,352 miljoen een jaar geleden. Het bedrijfsverlies bedroeg CNY 337,099 miljoen, tegen een bedrijfsresultaat van CNY 128,530 miljoen een jaar geleden. Het nettoverlies bedroeg CNY 204,698 miljoen, tegen een netto-inkomen van CNY 126,767 miljoen een jaar geleden. Het gewone verlies per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg CNY 0,2 tegen een gewone winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten van CNY 0,12 een jaar geleden.