Shell heeft aandeelhouders woensdag opgeroepen om tegen een onafhankelijke resolutie te stemmen, die mede is ingediend door een groep van 27 investeerders, waarin het energiebedrijf wordt opgeroepen om strengere klimaatdoelen te stellen.

De resolutie, de grootste tot nu toe wat betreft de omvang van de deelnemers, wordt geleid door de activistische aandeelhouder Follow This en zal in stemming worden gebracht tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van Shell op 21 mei.

In een aankondiging voorafgaand aan de AVA heeft Shell geadviseerd om tegen de resolutie te stemmen, met de opmerking dat deze "indruist tegen zowel goed bestuur als de belangen van aandeelhouders, en ook negatieve gevolgen heeft voor onze klanten."

De resolutie, ingediend door een groep beleggers met een beheerd vermogen van ongeveer $4 biljoen, dringt er bij Shell op aan om haar CO2-reductiedoelstellingen voor de middellange termijn af te stemmen op het klimaatakkoord van Parijs, inclusief de emissies van brandstoffen die door consumenten van Shell worden verbrand.

Shell heeft vorige maand een koolstofreductiedoelstelling voor 2030 afgezwakt en een koolstofintensiteitsreductiedoelstelling voor 2035 geschrapt, onder verwijzing naar de verwachting van een sterke vraag naar gas en onzekerheid in de energietransitie. Het bedrijf bevestigde echter opnieuw een plan om de emissies tegen 2050 tot nul te reduceren.

De terugtrekking van Shell volgde op een soortgelijke stap van rivaal BP vorig jaar, toen veel regeringen over de hele wereld de uitrol van klimaatbeleid vertraagden en doelstellingen uitstelden vanwege stijgende energiekosten en zorgen over de aanvoer.

Shell zei dat de resolutie, indien goedgekeurd, "een materieel negatief financieel effect zou hebben op het bedrijf en haar ambitie om de investeringscase te zijn in de energietransitie".

Shell voegde eraan toe dat de resolutie per saldo "een negatief effect op het klimaat" zou hebben.

Follow This-oprichter Mark van Baal zei dat "Shell's afwijzing van dit eerlijke verzoek door 27 van haar grootste investeerders laat zien dat het bedrijf op ramkoers wil blijven liggen met het Klimaatakkoord van Parijs."

Shell's eigen resolutie over haar energietransitie strategie zal tijdens de AVA in stemming worden gebracht.