Shenzhen Fountain Corporation heeft de winstresultaten bekendgemaakt voor de negen maanden die eindigden op 30 september 2020. Voor de negen maanden kondigde het bedrijf een omzet aan van CNY 218,084 miljoen, tegenover CNY 569,474 miljoen een jaar geleden. Het bedrijfsverlies bedroeg CNY 27,970 miljoen, vergeleken met een bedrijfsresultaat van CNY 69,176 miljoen een jaar geleden. Het nettoverlies bedroeg CNY 27,574 miljoen, tegen een netto-inkomen van CNY 44,549 miljoen een jaar geleden. Het gewone verlies per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg CNY 0,026, tegen een gewone winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten van CNY 0,0421 een jaar geleden.