Shenzhen Fountain Corporation heeft winstcijfers bekendgemaakt voor het halfjaar dat eindigde op 30 juni 2020. Voor het halfjaar kondigde het bedrijf een omzet aan van CNY 133,235 miljoen, vergeleken met CNY 424,134 miljoen een jaar geleden. Het bedrijfsverlies bedroeg CNY 33,721 miljoen, tegen een bedrijfsresultaat van CNY 87,756 miljoen een jaar geleden. Het nettoverlies bedroeg CNY 32,131 miljoen, vergeleken met een netto-inkomen van CNY 62,234 miljoen een jaar geleden. Het gewone verlies per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg CNY 0,0304, tegen een gewone winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten van CNY 0,0588 een jaar geleden.