Shenzhen Fountain Corporation heeft de winstresultaten bekendgemaakt voor het volledige jaar dat eindigde op 31 december 2020. Voor het volledige jaar kondigde het bedrijf een omzet aan van CNY 41.479,45 tegen CNY 55.260,91 een jaar geleden. Het bedrijfsverlies bedroeg CNY 35.277,53 tegen een bedrijfsresultaat van CNY 20.026,92 een jaar geleden. Het nettoverlies bedroeg CNY 35.569,43 tegen een netto-inkomen van CNY 17.468,83 een jaar geleden. Het gewone verlies per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg CNY 0,336 tegen een gewone winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten van CNY 0,165 een jaar geleden.