Shenzhen Investment Holdings Bay Area Development Company Limited kondigde aan dat na bepaalde openbare aanbestedings- en biedprocessen via het Guangzhou Public Resources Trading Center, op 3 april 2024, GSZ Company de volgende Overeenkomsten voor Bouwwerken (TJ2-TJ5 Bid Sections) is aangegaan met de respectieve Aannemers voor de civieltechnische bouwwerken in verband met het Approved Road Section R&E Project: de Bouwovereenkomst (TJ2 Bid Section) aangegaan met CR 12th Bureau met een aanneemsom van ongeveer RMB 1,772,125,038; de Bouwovereenkomst (TJ3 Bid Section) aangegaan met CCCC Second Highway met een aanneemsom van ongeveer RMB 1,562,566,969; de overeenkomst voor bouwwerkzaamheden (TJ4 Bid Section) aangegaan met CR Major Bridge met een contractprijs van ongeveer RMB 1,044,195,888; en de overeenkomst voor bouwwerkzaamheden (TJ5 Bid Section) aangegaan met CCCC R&B met een contractprijs van ongeveer RMB 842,098,363. CR 12th Bureau (als de aannemer) zal de civieltechnische bouwwerkzaamheden uitvoeren op het weggedeelte vanaf K8+800 tot K23+078 van het goedgekeurde weggedeelte met een totale lengte van ongeveer 14,28 km en de wegdekwerkzaamheden op het weggedeelte vanaf K2+270 tot K23+078 van het goedgekeurde weggedeelte met een totale lengte van ongeveer 20,81 km.81k.m. De contractprijs zal ongeveer RMB 1,772,125,038 bedragen, die kan worden aangepast afhankelijk van de feitelijke wijzigingen in de bouwwerkzaamheden die GSZ Company accepteert, prijsschommelingen van bouwmaterialen en wijzigingen in de relevante wet- en regelgeving van de VRC en belasting op toegevoegde waarde. Een premie voor kwaliteitsprijs voor een bedrag gelijk aan 2% van een aangewezen deel van de contractprijs zal worden betaald aan CR 12th Bureau als aan de bijzondere voorwaarden is voldaan die zijn overeengekomen in de Bouwwerkovereenkomst (TJ2 Bid Section).

CCCC Second Highway (als de aannemer) zal de bouwwerkzaamheden uitvoeren van het weggedeelte vanaf K23+078 en eindigend bij K29+449.5 van het goedgekeurde weggedeelte met een totale lengte van ongeveer 6,38k.m. De contractprijs zal ongeveer 1.562.566.969 RMB bedragen, die kan worden aangepast afhankelijk van de feitelijke wijzigingen in de bouwwerkzaamheden die GSZ Company aanvaardt, prijsschommelingen van bouwmaterialen en wijzigingen in de relevante wet- en regelgeving van de VRC en de belasting op de toegevoegde waarde. Een premie voor de kwaliteitsprijs voor een bedrag gelijk aan 2% van een aangewezen deel van de contractprijs zal worden betaald aan CCCC Second Highway als aan de bijzondere voorwaarden is voldaan die zijn overeengekomen in de Construction Works Agreement (TJ3 Bid Section). CR Major Bridge (als aannemer) zal (i) de civieltechnische bouwwerkzaamheden uitvoeren aan het weggedeelte dat begint bij K29+449,5 en eindigt bij K34+792,5 van het goedgekeurde weggedeelte met een totale lengte van ongeveer 5,34 km, ii) de geprefabriceerde balkconstructiewerken op het wegtraject beginnend bij K29+449,5 en eindigend bij K40+545 van het goedgekeurde wegtraject; en iii) de geprefabriceerde pijlerconstructiewerken en de balkbedekkingsconstructiewerken op het wegtraject beginnend bij K23+078 en eindigend bij K34+792,5 van het goedgekeurde wegtraject.

De contractprijs zal ongeveer RMB1,044,195,888 bedragen, die aangepast kan worden afhankelijk van de feitelijke wijzigingen in de bouwwerkzaamheden die GSZ Company accepteert, prijsschommelingen van bouwmaterialen en wijzigingen in de relevante wetten, voorschriften en BTW van de VRC. Er zal een premie voor kwaliteit worden toegekend voor een bedrag gelijk aan 2% van een aangewezen deel van de contractprijs aan CR Major Bridge als aan de specifieke voorwaarden in de Bouwwerkovereenkomst (TJ4 Bid Section) is voldaan. CCCC R&B (als de aannemer) zal de bouwwerkzaamheden uitvoeren van het weggedeelte dat begint bij K34+792,5 en eindigt bij K40+545 van het goedgekeurde weggedeelte met een totale lengte van ongeveer 5,75 km. De contractprijs zal ongeveer RMB 842.098.363 bedragen, die kan worden aangepast afhankelijk van de feitelijke wijzigingen in de bouwwerkzaamheden die GSZ Company aanvaardt, prijsschommelingen van bouwmaterialen en wijzigingen in de relevante wet- en regelgeving van de Volksrepubliek China en de belasting op de toegevoegde waarde.

Een premie voor kwaliteitsbeloning voor een bedrag gelijk aan 2% van een aangewezen deel van de contractprijs zal worden betaald aan CCCC R&B als aan de specifieke voorwaarden is voldaan die zijn overeengekomen in de Bouwwerkovereenkomst (TJ5 Bid Section).