ShiFang Holding Limited heeft op 28 april 2023 haar jaarverslag ingediend voor de periode die eindigde op 31 december 2022. In dit verslag gaf haar accountant, PricewaterhouseCoopers LLP, een goedkeurende verklaring waarin hij uiting gaf aan zijn twijfel of het bedrijf in continuïteit kan blijven opereren.