ShiFang Holding Limited heeft op 15 mei 2022 haar Jaarverslag over de periode tot 31 dec. 2021 ingediend. In dit verslag heeft zijn accountant, PricewaterhouseCoopers LLP, een goedkeurende verklaring gegeven waarin hij betwijfelt of het bedrijf in continuïteit kan voortbestaan.