ShiFang Holding Limited heeft winstverwachtingen gegeven voor het jaar dat eindigt op 31 december 2021. Voor dat jaar wordt verwacht dat de Groep een aanzienlijke stijging van het verlies zal optekenen.