De raad van bestuur van ShiFang Holding Limited kondigt aan dat mevrouw CHAN Ching Yi haar ontslag aanbiedt als secretaris van het bedrijf met ingang van 22 juli 2023 vanwege haar andere zakelijke verplichtingen.