Shifang Holding Limited van 31 mei 2023 met betrekking tot de jaarlijkse algemene vergadering van de Vennootschap die gehouden zal worden op 30 juni 2023 (de "AVA"), de aankondiging van de AVA van 31 mei 2023 en het bijbehorende volmachtformulier voor gebruik in de AVA. In de Circulaire is vermeld dat de heer Yu Shi Quan ("de heer Yu") in de AvA zal aftreden en zich herkiesbaar heeft gesteld voor herverkiezing in de AvA. De Vennootschap kondigt aan dat de Raad op 23 juni 2023 een bericht heeft ontvangen van de heer Yu, waarin hij de Vennootschap op de hoogte stelt van zijn gewijzigde tijdsbesteding vanwege zijn andere bezigheden, die zich pas na het versturen van de Circulaire hebben voorgedaan, waardoor hij zich moet terugtrekken uit de AVA.

Dienovereenkomstig zal de heer Yu zijn functie als uitvoerend Bestuurder neerleggen en ophouden de Chief Financial Officer van de Vennootschap te zijn vanaf het einde van de AVA op 30 juni 2023. In de Circulaire werd vermeld dat de heer Wang Xu ("de heer Wang") in de AVA zal aftreden en zich herkiesbaar heeft gesteld voor herverkiezing in de AVA. De Vennootschap kondigt aan dat de Raad op 23 juni 2023 een bericht van de heer Wang heeft ontvangen waarin hij de Vennootschap op de hoogte stelt van zijn gewijzigde tijdsbesteding vanwege zijn andere bezigheden, die zich pas na het versturen van de Circulaire hebben voorgedaan, waardoor hij zich moet terugtrekken uit de AVA.

Dienovereenkomstig zal de heer Wang zijn functie als uitvoerend Bestuurder neerleggen per de sluiting van de AVA op 30 juni 2023. De heer Wang heeft aan de Onderneming bevestigd dat hij geen meningsverschil heeft met de Raad en dat er geen zaken met betrekking tot zijn aftreden zijn die onder de aandacht van de Aandeelhouders gebracht moeten worden. De Vennootschap kondigt aan dat de Raad op 23 juni 2023 een kennisgeving heeft ontvangen van mevrouw Chen Min ("mevrouw Chen") waarin zij de Vennootschap op de hoogte stelt van haar voornemen om af te treden in de AvA en zich niet herkiesbaar te stellen, vanwege haar voornemen om zich op andere bezigheden te concentreren.

Dienovereenkomstig zal mevrouw Chen haar functie als niet-uitvoerend Bestuurder neerleggen per de sluiting van de AvA op 30 juni 2023.