De raad van bestuur van de ShiFang Holding Limited heeft aangekondigd dat het heeft besloten om de financiële jaareinddatum van het bedrijf met onmiddellijke ingang te wijzigen van 31 december in 30 juni (de "Wijziging"). Dienovereenkomstig zal de volgende afsluitdatum van het boekjaar van het bedrijf 30 juni 2024 zijn en zal de volgende gepubliceerde gecontroleerde jaarrekening van het bedrijf een periode van 18 maanden beslaan, van 1 januari 2023 tot 30 juni 2024.