De Saudi Home Loans Company heeft het ontslag aangekondigd van de heer Ahmed Al Sheikh, onafhankelijk lid, uit de Raad van Bestuur van het bedrijf. De reden van het ontslag is dat de heer Ahmed een nieuwe functie gaat bekleden die zijn onafhankelijkheid als bestuurslid van de onderneming zou kunnen aantasten. Voorts zal de Raad proberen een onafhankelijk lid te benoemen voor de vacante zetel vóór het verstrijken van de huidige termijn van de Raad, en als dat niet mogelijk is, zal de Raad doorgaan met zijn huidige samenstelling tot de aankondiging voor de benoeming van de nieuwe termijn van de Raad, die zal beginnen op 28 november 2022.

De Raad zal te zijner tijd de naam bekendmaken van het plaatsvervangende lid dat op de vacante zetel zal worden benoemd, nadat het de goedkeuring overeenkomstig de reglementen heeft gekregen.