FRANKFURT (dpa-AFX) - De vakbond IG Metall wil aanzienlijk hogere lonen eisen voor de ongeveer 3,9 miljoen werknemers in de Duitse metaal- en elektrotechnische industrie. Met het oog op het aanhoudend hoge prijsniveau adviseert het bestuur van de vakbond een loonsverhoging van 7 procent voor twaalf maanden, zo maakte de vakbond maandag in Frankfurt bekend. De opleidingstoelagen worden onevenredig verhoogd met 170 euro.

IG Metall baas Christiane Benner toonde begrip voor de onstabiele situatie van individuele bedrijven. Dit mag echter niet de soliditeit van de industrie als geheel en de verbeterde economische vooruitzichten verhullen.

"Ons collectieve onderhandelingsbeleid wordt gekenmerkt door betrouwbaarheid en verantwoordelijkheid," zei Benner. Met haar eisen geeft IG Metall blijk van gevoel voor verhoudingen. "Maar niet alle werknemers in de industrie mogen lijden onder de situatie van individuele bedrijven. Wat voor ons telt, zijn de realiteit in de bedrijven en het respect voor de werknemers".

Het bestuur van IG Metall rechtvaardigt de eis voor aanzienlijk hogere lonen met de economische situatie in de industrie. "De bedrijven hebben een comfortabele buffer van orders, de werknemers moeten hard werken". De orderboeken zijn momenteel meer dan een maand langer vol dan normaal. Zelfs als de inflatie daalt, blijft de prijsbasis aan de kassa's hoog.

Het advies is nog niet de definitieve vraag. Deze wordt de komende weken besproken in de regionale onderhandelingscomités. Begin juli zal het bestuur van IG Metall dan beslissen over de definitieve landelijke eis.

De collectieve loonovereenkomsten voor werknemers in de kernsectoren van de Duitse industrie, waaronder voertuigbouw en machinebouw, lopen af op 30 september van het lopende jaar. Volgens IG Metall zullen de eerste onderhandelingen uiterlijk op 16 september plaatsvinden, d.w.z. niet later dan zes weken voor het einde van de vredesperiode op 28 oktober. Vanaf 29 oktober zouden dan waarschuwingsstakingen mogelijk zijn.

Benner verwerpt eis voor nul loonsverhoging

Werkgevers stellen dat de gespannen economische situatie in Duitsland geen grote loonsverhogingen toelaat. Werkgevers in Baden-Württemberg eisten onlangs een nul loonsverhoging. De hoofdonderhandelaar daar, Harald Marquardt, rechtvaardigde dit vooral met de slechte economische situatie van veel bedrijven en het gevaar dat centrale industriële sectoren in de toekomst vooral in het buitenland zullen investeren.

"Elke stijging van de arbeidskosten betekent daarom een extra belasting voor bedrijven. Investeringen in de toekomst zouden moeilijker worden en de druk op banen zou toenemen," zei de vicevoorzitter van de invloedrijke werkgeversorganisatie Südwestmetall. IG Metall baas Benner verwierp de eis voor een loonsverhoging van nul: "Dit is een klap in het gezicht van de werknemers," zei ze onlangs tegen de krant "Süddeutsche Zeitung".

Gesamtmetall verwacht een productiedaling van meer dan drie procent

De werkgeversvereniging Gesamtmetall wees onlangs op order- en productiegegevens in de metaal- en elektrotechnische industrie en verwacht een productiedaling van meer dan 3% voor het hele jaar. Volgens cijfers van het Federale Bureau voor de Statistiek daalde de productie in het eerste kwartaal van het lopende jaar met 2,4 procent ten opzichte van het vorige kwartaal. "De recessie in de M+E-industrie zette zich in het eerste kwartaal onverminderd voort," zei Lars Kroemer, hoofdeconoom bij Gesamtmetall, onlangs.

Ook de binnenkomende orders hebben nog niet het dieptepunt bereikt. In het eerste kwartaal daalden de nieuwe orders met 3,4 procent ten opzichte van het vorige kwartaal. Twee van de vijf bedrijven in de metaal- en elektrotechnische industrie hebben nu te kampen met een gebrek aan orders./mar/nif/DP/mis