(nieuw: details)

FRANKFURT (dpa-AFX) - In de metaal- en elektrotechnische industrie staat een zware cao-onderhandelingsronde voor de deur. Het bestuur van IG Metall beveelt een loonsverhoging van 7 procent over een periode van twaalf maanden aan voor de ongeveer 3,9 miljoen werknemers. De financiële lasten voor de werknemers zijn hoog, zei IG Metall-baas Christiane Benner maandag, toen ze de aanbeveling van het bestuur van de vakbond toelichtte. Zelfs als de inflatie daalt, blijft de prijsbasis aan de kassa's hoog. Werkgevers daarentegen zien niet veel financiële speelruimte. "De metaal- en elektrotechnische industrie bevindt zich nog steeds in een recessie. De genoemde ideeën klinken echter alsof we in een economische boom zitten," bekritiseerde Gesamtmetall-voorzitter Stefan Wolf.

Benner sprak ook van een verstandige en verantwoordelijke aanbeveling met het oog op de betere economische vooruitzichten voor het komende jaar. Het gaat er ook om dat werknemers het nodige respect krijgen voor hun prestaties en situatie. "Maar iedereen die vervolgens vraagt om een loonsverhoging van nul vóór de eerste onderhandeling, wakkert deze discussies echt aan," zei Benner. "Wij vonden het respectloos om op deze manier met de verwachtingen en situatie van de werknemers om te gaan."

Werkgevers in de metaal- en elektriciteitsindustrie stellen dat de gespannen economische situatie in Duitsland geen grote loonsverhogingen toelaat. Werkgevers in Baden-Württemberg hebben onlangs duidelijk gemaakt dat ze eigenlijk alleen een nul loonsverhoging gepast vinden. "We kunnen een eis boven nul alleen begrijpen als pure ledenwerving, al het andere zou gezien de recessie volledig ongepast zijn," citeerde de "Stuttgarter Zeitung" onlangs de hoofdonderhandelaar van Südwestmetall, Harald Marquardt.

"Ondanks alle begrip voor de zorgen van onze werknemers, is het vooral nu belangrijk om de locatie te versterken," zei Gesamtmetall president Wolf. "Ik hoop dat de commissies van IG Metall het verdere overleg zullen gebruiken om tot een realistischer inschatting van de situatie te komen." De werkgeversorganisatie verwacht dat de productie in de metaal- en elektrotechnische industrie dit jaar met meer dan 3% zal dalen.

Waarschuwingsstakingen mogelijk vanaf 29 oktober

De aanbeveling is nog niet de definitieve eis. Het dagelijks bestuur van IG Metall zal hierover beslissen na besprekingen in de regionale onderhandelingscomités op 9 juli. De cao's voor werknemers in de kernsectoren van de Duitse industrie, waaronder voertuigbouw en machinebouw, lopen af op 30 september van het lopende jaar. Volgens IG Metall zullen de eerste onderhandelingen uiterlijk op 16 september plaatsvinden, d.w.z. niet later dan zes weken voor het einde van de vredesperiode op 28 oktober. Vanaf 29 oktober zouden dan waarschuwingsstakingen mogelijk zijn.

Volgens gegevens van de vakbond Hans-Bockler-Stiftung zijn de reële lonen van werknemers met een loonschaal in heel Duitsland teruggevallen naar het niveau van 2016 als gevolg van de sterke inflatie in de afgelopen jaren. Vooral in 2021 en 2022 zijn de reële lonen drastisch gedaald. Aan het begin van het jaar verklaarde Thorsten Schulten, hoofd van het WSI Collective Bargaining Archive bij de Hans Bockler Foundation, dat de koopkracht van werknemers grotendeels gewaarborgd was. "Om de enorme reële loonverliezen van de twee voorgaande jaren te compenseren, zijn er echter sterke reële loonsverhogingen nodig in de komende loonronden."

In een enquête van IG Metall, waaraan ongeveer 318.000 werknemers deelnamen, verklaarde een meerderheid van 59 procent dat het voor hen bijzonder belangrijk was om hun gestegen kosten te compenseren. Nog eens 15 procent zei dat het versterken van de koopkracht bijzonder belangrijk was.

Opleidingsvergoedingen stijgen buitenproportioneel

Volgens IG Metall heeft de inflatie de belastingvrije eenmalige vergoedingen uit de laatste cao in 2022 opgevreten. "De werknemers verdienen een permanente maandelijkse compensatiebetaling en erkenning voor hun inzet," zei Nadine Boguslawski, lid van de collectieve onderhandelingscommissie. De economie heeft ook een sterkere binnenlandse vraag nodig om haar te ondersteunen. Als mensen meer geld tot hun beschikking hebben, kan dit de particuliere consumptie in Duitsland stimuleren. De opleidingstoelagen worden onevenredig verhoogd met 170 euro.

IG Metall wilde het loon van de lagere inkomensgroepen verbeteren met een sociale component in het loonakkoord. IG Metall wilde ook met de werkgevers praten over uitbreiding van de collectief overeengekomen vrije tijd. Werknemers met kinderen, zorgtaken of ploegendiensten in de metaal- en elektrotechnische industrie kunnen volgens de cao tot acht extra vrije dagen aanvragen in plaats van extra loon. IG Metall wil dit graag uitbreiden naar andere werknemers. "Het uitbreiden van de bestaande optie met vrije tijd voor democratie en vrijwilligerswerk of het verbeteren van de bestaande regelingen zou een waardevolle bijdrage van bedrijven zijn om sociale betrokkenheid actief te ondersteunen," aldus Boguslawski, lid van de CAO-commissie./mar/nif/DP/ngu