(nieuw: Meer details en achtergrond)

BERLIJN (dpa-AFX) - Een sterke economische opleving in Duitsland is niet in zicht. Zelfs de "economische experts" verwachten dit jaar slechts een minieme groei. Verwacht wordt dat de economie in 2025 zal aantrekken, maar op een laag niveau. Om de modernisering van de deels vervallen transportinfrastructuur te financieren, zijn de "economische experts" voorstander van een autotol.

"Economische experts" verlagen economische prognose

De Duitse Raad van Economische Experts, een adviesorgaan van de Duitse regering, verwacht dat het bruto binnenlands product dit jaar slechts met 0,2 procent zal groeien. Afgelopen herfst voorspelden de "economische experts" nog een groei van 0,7 procent.

"Dit zijn slechte cijfers", zei Raadslid Martin Werding woensdag in Berlijn. Hij sprak van een zwakke algemene economische vraag. Particuliere huishoudens zijn momenteel nog steeds terughoudend met consumeren, de industrie en de bouwsector hebben slechts een klein aantal nieuwe orders genoteerd en de Duitse exportsector is aanzienlijk afgekoeld. De Raad verwacht echter dat de Duitse economie in de loop van 2024 wat aan kracht zal winnen. Verwacht wordt dat de particuliere consumptie de economie in de loop van het jaar zal beginnen te ondersteunen, aangezien de reële inkomens waarschijnlijk aanzienlijk zullen stijgen. De Duitse regering verwacht dit jaar ook slechts een minigroei van 0,3%.

EU-Commissie pessimistischer

De EU-Commissie verwacht dit jaar slechts een minimale groei van 0,1 procent voor de Duitse economie. Als redenen noemt de Brusselse autoriteit onder meer de zwakke buitenlandse vraag, de trage particuliere consumptie en de ontoereikende investeringen. Onlangs voorspelde de Commissie nog een groei van 0,3 procent voor Duitsland. In andere landen gaat het beter: de Commissie verwacht voor heel Europa een groei van 1,0 procent.

Afnemende inflatie

Volgens de prognose van de Duitse Raad van Economische Experts zal de inflatie in Duitsland verder afnemen. De "wijzen" verwachten een inflatie van 2,4 procent dit jaar en 2,1 procent in 2025. Vorig jaar stegen de consumentenprijzen met 5,9 procent.

Volgens de prognose zal de Duitse economie volgend jaar waarschijnlijk met 0,9 procent groeien. De wereldhandel en de wereldwijde industriële productie zullen in de loop van dit jaar waarschijnlijk toenemen, wat de Duitse export ten goede zal komen. Geopolitieke onzekerheid is volgens het rapport echter een belangrijk risico met betrekking tot de oorlog in Oekraïne en het conflict in het Midden-Oosten.

Gebrek aan geschoolde arbeidskrachten als rem op groei

Volgens het voorjaarsrapport zal de Duitse economie tot het einde van het decennium achterblijven bij haar groeipotentieel. Vooral de demografische veranderingen - d.w.z. de toenemende vergrijzing van de samenleving - en de daaruit voortvloeiende afname van het arbeidsaanbod zullen de groeivooruitzichten op middellange termijn drukken.

Vooruitblik op de begrotingsonderhandelingen

De federale regering voert momenteel moeilijke onderhandelingen over de federale begroting voor 2025, gezien de miljarden euro's tekorten die de "economische experts" als een risico beschouwen. Het is onzeker op welke gebieden consolidatie zal plaatsvinden. De onzekerheid beïnvloedt het investeringsklimaat - met andere woorden, bedrijven wachten af wat er gebeurt.

"Wijze economen" willen een autotol

Volgens het voorjaarsrapport moet de transportinfrastructuur worden gemoderniseerd en uitgebreid. "Hiervoor zijn hogere uitgaven voor infrastructuur nodig, waarvoor een grotere gebruikersfinanciering, zoals een op afstand gebaseerde autotol, moet worden gebruikt." Omdat zware voertuigen de infrastructuur meer slijten dan lichte voertuigen, zou het zinvol zijn om te differentiëren naar gewicht.

De slechte staat van de vervoersinfrastructuur leidt in toenemende mate tot files op snelwegen en een slechte betrouwbaarheid van het spoorvervoer, waardoor het goederenvervoer en de economische activiteit worden belemmerd. De te verwachten groei van de transportvolumes zal de druk op de infrastructuur verder doen toenemen. Volgens het rapport draagt de bestaande tol voor vrachtwagens aanzienlijk bij aan de dekking van de vervoersuitgaven van de federale overheid. Naast vrachtwagens zouden ook auto's gebruikt moeten worden om de infrastructuur te financieren.

Start autotol mislukt

In 2019 werd de geplande tol voor auto's in Duitsland - een prestigeproject van de CSU in de toenmalige federale regering - door het Europees Hof van Justitie tegengehouden als onwettig. Het belangrijkste knelpunt was dat alleen automobilisten van binnen Duitsland volledig vrijgesteld zouden worden van wegenbelasting voor de tol. De toenmalige minister van transport was CSU-politicus Andreas Scheuer. Kort na de uitspraak zegde hij de contracten met de beoogde exploitanten op, die vervolgens compensatie eisten. Een overeenkomst die na een arbitrageprocedure werd bereikt, leidde ertoe dat de federale overheid hen 243 miljoen euro moest betalen.

Intern geschil in de commissie

Het pleidooi voor een autotol staat in een apart hoofdstuk van het rapport over de klimaatneutrale reorganisatie van het goederenvervoer. Daarin is de raadsmeerderheid voorstander van een focus op elektrische vrachtwagens. De ontwikkeling van een laadinfrastructuur zou daarbij de focus van de overheid moeten zijn. Andere emissiearme aandrijfsystemen zijn nog niet zo rijp voor de markt, aldus raadsvoorzitter Monika Schnitzer.

Raadslid Veronika Grimm daarentegen was een andere mening toegedaan - de inhoudelijke verschillen werden woensdag op het open podium uit de doeken gedaan. Grimm is van mening dat een eenzijdige focus op de elektrificatie van zwaar vrachtvervoer verkeerd is. De infrastructuur voor tankstations voor waterstof in het zware vrachtvervoer - zoals voorgeschreven door de EU - moet ook worden uitgebreid. Grimm wees nogmaals mogelijke belangenverstrengeling van de hand omdat ze een functie in de raad van toezicht van het energiebedrijf Siemens Energy had aanvaard. Schnitzer kondigde een gedragscode aan voor toekomstige werkzaamheden in de Raad - maar liet in het midden wanneer deze van kracht zou moeten zijn./hoe/DP/men