De raad van bestuur van Siemens Limited heeft op zijn vergadering van 28 november 2023 een dividend van INR 10 per aandeel van INR 2 elk (500%) aanbevolen voor het boekjaar dat eindigt op 30 september 2023. Het dividend, zoals aanbevolen door de raad van bestuur, zou, indien het wordt vastgesteld op de komende jaarlijkse algemene vergadering (AVA) van het bedrijf, worden uitbetaald vanaf 16 februari 2024.