Sinch AB (publ) heeft aangekondigd dat Oscar Werner, CEO van Sinch, zijn functie neerlegt, met ingang van 20 juli 2022. De raad van bestuur heeft Johan Hedberg aangesteld als interim CEO en zal nu de zoektocht naar een nieuwe CEO starten. Johan Hedberg is een van de oprichters van het bedrijf en was CEO van 2010 tot 2018.

In de afgelopen jaren heeft Sinch organische groei gecombineerd met strategische overnames om een leidende positie in te nemen in de wereldwijde markt voor cloudcommunicatie en klantenbetrokkenheid. Het bedrijf heeft zijn productaanbod verbreed en de inkomsten sinds 2018 met 7x verhoogd. In het licht van een veranderende marktomgeving met een zwakker macro-economisch sentiment, en met een verhoogde focus op integratie, consolidatie en kostenefficiëntie, is de raad met Oscar Werner overeengekomen dat het bedrijf, in dit stadium, een nieuwe CEO nodig heeft.

Dientengevolge heeft de raad besloten de aanwerving van een nieuwe CEO te starten. Johan Hedberg neemt de rol van interim CEO op zich, met onmiddellijke ingang, en zal nauw samenwerken met de raad van bestuur en het management om de financiële prestaties veilig te stellen en de rentabiliteit te verbeteren tijdens de aanwerving van een nieuwe CEO. Na de invoering van Sinch's nieuwe bedrijfsmodel, dat op 3 februari 2022 werd aangekondigd, is Sinch georganiseerd in vijf business units met volledige winst- en verliesverantwoordelijkheid.