Tijdens de reguliere vergadering van de raad van bestuur van SM Prime Holdings, Inc. (Corporation), gehouden op 25 april 2023, heeft de raad de vaststelling goedgekeurd van een regulier dividend in contanten van 0,237 PHP per aandeel voor een bedrag van 6,8 miljard PHP aan alle houders van aandelen die op 10 mei 2023 in het register stonden, betaalbaar op 24 mei 2023.