Smiths Group plc heeft het Nomination & Governance Committee (Benoemings- en Bestuurscomité) aangekondigd, de Raad van Bestuur heeft ingestemd met een aantal wijzigingen in de comitéstructuur van de Raad van Bestuur en de lidmaatschappen van de comités. De veranderingen zullen ingaan op 1 februari 2024 zodat vanaf die datum de commissiestructuur en de commissielidmaatschappen: Commissie Wetenschap, Duurzaamheid & Uitmuntendheid: Dame Ann Dowling - voorzitter; Pam Cheng, Karin Hoeing en Noel Tata als leden. Audit- en Risicocommissie: Richard Howes (voorzitter); Bill Seeger en Mark Seligman.

Benoemings- en Bestuurscommissie: Steve Williams (voorzitter); Karin Hoeing, Richard Howes, Mark Seligman en Noel Tata als leden. Commissie Vergoeding & Mensenrechten: Karin Hoeing (voorzitter), Pam Cheng, Dame Ann Dowling en Steve Williams als leden.