Smoore International Holdings Limited heeft een winstverwachting voor de groep afgegeven voor het jaar dat eindigt op 31 december 2023. Voor het jaar verwacht het bedrijf een winst tussen ongeveer RMB 1.480,0 miljoen en RMB 1.808,9 miljoen, vergeleken met RMB 2.510,3 miljoen een jaar geleden. In het boekjaar 2023 zal de winst van de Groep naar verwachting met ongeveer 27,9% tot 41,0% dalen ten opzichte van het boekjaar dat eindigde op 31 december 2022.