De raad van bestuur van Smoore International Holdings Limited heeft aangekondigd dat Dr. Liu Jie met ingang van 10 juli 2023 ontslag heeft genomen als onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder van de Vennootschap om meer tijd te kunnen besteden aan zijn andere werkverplichtingen. Dienovereenkomstig is Dr. Liu op dezelfde datum niet langer lid van de auditcommissie, de remuneratiecommissie en de nominatiecommissie van de Vennootschap. Dr. Liu heeft bevestigd dat hij geen meningsverschil heeft met de Raad en dat er geen zaken met betrekking tot zijn ontslag zijn die onder de aandacht gebracht moeten worden van de aandeelhouders van het Bedrijf of The Stock Exchange of Hong Kong Limited.

De Raad kondigt ook aan dat na het ontslag van Dr. Liu, Dr. Wang Gao, momenteel een onafhankelijke niet-uitvoerende bestuurder van het Bedrijf, is benoemd als lid van de auditcommissie, de remuneratiecommissie en de benoemingscommissie van het Bedrijf ter vervanging van de functies van Dr. Liu met ingang van 10 juli 2023.