De Raad van Bestuur van Smoore International Holdings Limited kondigde aan dat om het Milieu, Sociaal en Governance managementniveau van de Vennootschap verder te verbeteren, het ESG managementsysteem te optimaliseren en de ESG managementcapaciteit te vergroten, de Vennootschap op 28 december 2022 het Milieu, Sociaal en Governance (ESG) Comité van de Raad van Bestuur (het ``ESG Comité'') heeft opgericht. Het ESG-Comité is samengesteld uit 3 Bestuurders: Uitvoerend bestuurder de heer Chen Zhiping, uitvoerend bestuurder de heer Wang Guisheng en onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder de heer Zhong Shan. De heer Chen Zhiping werd benoemd tot voorzitter van het ESG-comité en de bovengenoemde benoemingen zijn van kracht sinds 28 december 2022.