SMS Electric Co,Ltd.Zhengzhou heeft de winstresultaten bekendgemaakt voor het halfjaar dat eindigde op 30 juni 2021. Voor het halfjaar kondigde het bedrijf aan dat de totale inkomsten CNY 46,821 miljoen bedroegen, tegen CNY 45,756 miljoen een jaar geleden. Het bedrijfsverlies bedroeg CNY 614.889,31, tegen een bedrijfsresultaat van CNY 1.810 miljoen een jaar geleden. Het nettoverlies bedroeg CNY 164.064,74, tegen een netto-inkomen van CNY 2,837 miljoen een jaar geleden. Het gewone verlies per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg CNY 0,0013 tegen een gewone winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten van CNY 0,0222 een jaar geleden.