Snap-on Incorporated (NYSE:SNA) verwierf Mountz, Inc. voor ongeveer $40 miljoen op 1 november 2023.

Snap-on Incorporated (NYSE:SNA) voltooide de overname van Mountz, Inc. op 1 november 2023.