De raad van bestuur van Snap-on Incorporated heeft een driemaandelijks dividend op gewone aandelen vastgesteld van $1,62 per aandeel, betaalbaar op 11 september 2023, aan aandeelhouders die op 18 augustus 2023 bij kantoorsluiting in het aandelenregister staan ingeschreven.