De raad van bestuur van Snap-on Incorporated heeft een driemaandelijks dividend op gewone aandelen vastgesteld van $1,86 per aandeel, betaalbaar op 10 juni 2024, aan aandeelhouders die bij kantoorsluiting op 20 mei 2024 in het aandelenregister zijn ingeschreven.