Snap-on Incorporated (NYSE:SNA) is op zoek naar overnames. Nicholas Pinchuk zei: "En dan kijken we naar overnames. We hebben -- we houden altijd een lijst bij van overnames, landschap van overnames, die we echt maandelijks en zeker elk kwartaal met het bestuur bekijken.

En we hebben in de loop der jaren overnames gedaan. Sommige waren klein. Sommige waren middelgroot.

Maar we zijn niet bang om iets groots over te nemen. Wij komen van -- ons team komt -- veel van United Technologies, waar ze grote overnames hebben gedaan. Daar zijn we niet bang voor, maar we willen het bedrijf niet transformeren.

We willen bedrijven overnemen die bij ons passen en die in de kritieke -- dit is wat we weten. Dus we weten hoe we ze moeten beheren. We houden van bedrijven die zich aanpassen omdat we weten hoe we dat moeten doen.

We weten hoe we de complexiteit die daarmee gepaard gaat, moeten beheren. Dus dat blijven we doen. En ik zou een grote overname niet uitsluiten.

Ik heb daar geen moeite mee, omdat ik weet dat we het managementteam hebben om dat te doen. Maar we weten wie we zijn, en we weten dat we niet willen zeggen: verkopen aan grote winkelketens. Dat willen we niet.

Omdat we -- dat is niet ons ding. Wij zijn geen bedrijf dat per cent geld verdient. En daarna praat u over het terugkopen van aandelen op opportunistische basis.

Dat is alles wat we doen. Maar dan kom ik terug op -- wij zijn geen bedrijf dat ons geld per cent verdient".