Overzicht

● 


Sterke punten

● Het bedrijf heeft zeer aantrekkelijke multiples.

● 

● Beleggers die op zoek zijn naar rendement kunnen dit aandeel van groot belang vinden.

● In het afgelopen jaar hebben analisten die het aandeel volgen, hun verwachtingen ten aanzien van de winst per aandeel sterk naar boven bijgesteld.

● Het bedrijf profiteert van zeer sterke opwaartse herzieningen van de winst in de afgelopen 4 maanden. Deze zijn onlangs zelfs aanzienlijk naar boven aangepast.

● 

● 

● Meestal publiceert het bedrijf boven de analistenconsensus met over het algemeen positieve verrassingspercentages.


Zwakke punten

● De groeivooruitzichten van het bedrijf voor de komende jaren zijn zeer zwak, volgens de consensusramingen van Standard & Poor's.

● De taxaties van de verschillende analisten die de zaak volgen zijn niet allemaal in overeenstemming met elkaar. De versnippering van de schattingen impliceert ofwel een gebrek aan zichtbaarheid in verband met de activiteit, ofwel uiteenlopende meningen.

●