Overzicht

● 


Sterke punten

● Het bedrijf behoort tot de meest aantrekkelijke in de markt wat betreft de waardering op basis van winstmultiples.

● 

● Beleggers die op zoek zijn naar rendement kunnen dit aandeel van groot belang vinden.

● In het afgelopen jaar hebben analisten die het aandeel volgen, hun verwachtingen ten aanzien van de winst per aandeel sterk naar boven bijgesteld.

● Analisten hebben onlangs hun schattingen van de winst per aandeel aanzienlijk naar boven bijgesteld.

● 

● 

● Historisch gezien heeft de groep beter dan verwachte cijfers gepubliceerd.


Zwakke punten

● De groeivooruitzichten van het bedrijf voor de komende jaren zijn zeer zwak, volgens de consensusramingen van Standard & Poor's.

● De taxaties van analisten met betrekking tot de ontwikkeling van de activiteiten van de onderneming verschillen in relatief grote mate. De zichtbaarheid in verband met de activiteit van het bedrijf lijkt relatief laag.

●