Société Générale Société anonyme (ENXTPA:GLE) begint een aandeleninkoopprogramma op 27 mei 2024, onder het mandaat van de aandeelhouders in de Gewone Algemene Vergadering gehouden op 22 mei 2024. Volgens het mandaat is het bedrijf gemachtigd om tot 80.820.897 aandelen in te kopen, die 10% van het aandelenkapitaal vertegenwoordigen, zodat het eigen aandelenbezit van het bedrijf niet meer dan 10% van het geplaatste kapitaal bedraagt. De aandelen zullen worden ingekocht tegen een maximale aankoopprijs van ?71 per aandeel voor een potentieel bedrag van ?5.701,16 miljoen.

De aandelen zullen worden ingekocht om werknemersspaarplannen toe te kennen, te dekken en uit te voeren, om aandelen te verstrekken bij de uitoefening van rechten die verbonden zijn aan effecten die toegang geven tot het aandelenkapitaal, om de aandelen te houden en vervolgens te gebruiken in ruil of als betaling voor overnames van de Groep en om het liquiditeitscontract voort te zetten en een mandaat te verlenen aan een beleggingsdienstverlener voor de aankoop van de aandelen als onderdeel van een liquiditeitscontract dat voldoet aan de voorwaarden van het compliance charter dat erkend is door de Autorité des Marchés Financiers. Het programma is geldig voor een periode van 18 maanden. Op 22 mei 2024 had het bedrijf 802.979.942 aandelen.